Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Rady a návody

 
- všechny příkazy může použit pouze hlavni masteradmin,
- příkazy se můžou lišit, záleží na provozovateli serveru, ale většinou lze použit tento návod jako základní,
- příkaz začíná – lomítko + příkaz admin + příslušný příkaz z této tabulky,
- například chcete dát restart mapy – je tvar příkazu /admin res
- chcete-li někoho vyhodit - je tvar příkazu /admin kick + login hráče
- všechny příkazy neznám – a tak vám uvedu ty hlavní, které se používají,
- /list (výběr map + topy)
- /jukebox + číslo mapy
false - falešný
true - pravda
 
P.č. Příkazy           Význam         Administrátor           Operator   
1. acdl                                      nemůže použit            nemůže použit   
2. add                                       Přidat může                nemůže použit   
3. addadmin      Přidání admina    nemůže použit           nemůže použit   
4. addguest                               může                           může   
5. addloca                                l může                        nemůže použit   
6. addop         Přidání operatora     může                     nemůže použit   
7. addthis může nemůže použit   
8. adminability nemůže použit nemůže použit   
9. admpanel nemůže použit nemůže použit   
10. ban Banování hráče může nemůže použit   
11. banip Banování IP adresy může nemůže použit   
12. black Dát hráče na černou listinu může nemůže použit   
13. call nemůže použit nemůže použit   
14. can zrušení hlasování může může   
15. cancel může může   
16. cjb může může   
17. cleanbanlist vymazat ban list nemůže použit nemůže použit   
18. cleanblacklist vymazat černou listinu nemůže použit nemůže použit   
19. cleanguestlist nemůže použit nemůže použit   
20. cleanignores nemůže použit nemůže použit   
21. cleaniplist vymazat IP adresy list nemůže použit nemůže použit   
22. cleanmutes nemůže použit nemůže použit   
23. clearhist může nemůže použit   
24. clearjukebox může může   
25. coppers může nemůže použit   
26. debug nemůže použit nemůže použit   
27. disablerespawn může nemůže použit   
28. djb může může   
29. donpanel nemůže použit nemůže použit   
30. dropjukebox může může   
31. endround může může   
32. er znovu načtení mapy může může   
33. erase může nemůže použit   
34. erasethis může nemůže použit   
35. forceshowopp může nemůže použit   
36. forcespec může může   
37. forceteam může může   
38. help Výpis všech příkazů může může   
39. helpall může může   
40. chat_add_tref nemůže použit nemůže použit   
41. chat_bestworst může nemůže použit   
42. chat_jb_multi může nemůže použit   
43. chat_jb_recent může nemůže použit   
44. chat_jfreu může nemůže použit   
45. chat_match nemůže použit nemůže použit   
46. chat_musicadmin může nemůže použit   
47. chat_pma může nemůže použit   
48. chat_statsip může nemůže použit   
49. chat_summary může nemůže použit   
50. chat_tc_listen nemůže použit nemůže použit   
51. ignore může může   
52. ignorelist může může   
53. kick Vyhození hráče může může   
54. kickghost Vyhození diváka může může   
55. listabilities může může   
56. listadmins Seznam adminů může může   
57. listbans Seznam banů může může   
58. listblacks Seznam na černé listině může může   
59. listdupes může nemůže použit   
60. listguests může může   
61. listignores může může   
62. listips Seznam IP adres může může   
63. listmasters Seznam master adminů může může   
64. listmutes může může   
65. listops Seznam operátorů může může   
66. match může nemůže použit   
67. mta může nemůže použit   
68. mute může může   
69. mutelist může může   
70. next Ukončení mapy může může   
71. nextenv může může   
72. nextmap může může   
73. noidlekick_play nemůže použit nemůže použit   
74. noidlekick_spec může může   
75. opability nemůže použit nemůže použit   
76. panel může může   
77. pass může může   
78. pay nemůže použit nemůže použit   
79. players Hráči může může   
80. pm může nemůže použit   
81. pmlog může nemůže použit   
82. prev může může   
83. previous může může   
84. prunerecs nemůže použit nemůže použit   
85. readabilities může nemůže použit   
86. readblacklist může nemůže použit   
87. readguestlist může nemůže použit   
88. readiplist může nemůže použit   
89. readtracklist může nemůže použit   
90. recpanel nemůže použit nemůže použit   
91. remove mazání může nemůže použit   
92. removeadmin Mazání adminů nemůže použit nemůže použit   
93. removeguest může může   
94. removeop Mazání operátorů může nemůže použit   
95. removethis může nemůže použit   
96. replay může může   
97. replaymap může může   
98. res Restart mapy může může   
99. restartmap může může   
100. roundsfinish může může   
101. rpoints může nemůže použit   
102. scorepanel může může   
103. server_coppers může nemůže použit   
104. server může nemůže použit   
105. setcomment nemůže použit nemůže použit   
106. setgamemode změna modu-ta-na čas, rounds-kola, může nemůže použit   
107. setmaxplayers nemůže použit nemůže použit   
108. setmaxspecs nemůže použit nemůže použit   
109. setpwd změna hesla serveru může nemůže použit   
110. setrefmode může nemůže použit   
111. setrefpwd může nemůže použit   
112. setservername nemůže použit nemůže použit   
113. setspecpwd může nemůže použit   
114. showbanlist může může   
115. showblacklist může může   
116. showguestlist může může   
117. showiplist může může   
118. shuffle může nemůže použit   
119. shufflemaps může nemůže použit   
120. shutdown nemůže použit nemůže použit   
121. shutdownall nemůže použit nemůže použit   
122. skip Přeskočit může může   
123. skipmap Přeskočit mapu může může   
124. specfree může může   
125. style nemůže použit nemůže použit   
126. unban Odbanování hráče může nemůže použit   
127. unbanip Odbanování IP adresy může nemůže použit   
128. unblack Zrušení hráče na černé listině může nemůže použit   
129. unignore může může   
130. unlock může může   
131. unmute může může   
132. uptodate může nemůže použit   
133. votepanel nemůže použit nemůže použit   
134. wall může nemůže použit   
135. warn může může   
136. writeabilities může nemůže použit   
137. writeblacklist může nemůže použit   
138. writeguestlist může nemůže použit   
139. writeiplist může nemůže použit   
140. writetracklist může nemůže použit
 
 
 
 
A  Stažení tratí z WEBu
 
A1 Vyberete soubor s tratěmi pro stažení např.
 
 
 A2 Stažený soubor otevřete a dáte extrahovat do složky
 
 
A3 Vyberete umístění a složku kde se budou tratě nacházet např. DOWNLOAD
 
 
Po spuštění trackmanie - jeden hráč - procházet tratě - downloaded  a máte stažené tratě k dispozici
 
Jak dát svůj účet na jiné PC
 Vytvoříte si nový profil např. SEDMIČKA  a při prvním přihlášení na internet zvolíte                        jméno,národnost a heslo svého profilu
          Toď vše.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVATAR:

Uložte si avatar do TM do Nápověda-Uživatelská data-Ikona
Otevřete textový editor a vložte do něj odkaz na skin.
 http://777klan.websnadno.cz/777logo2.zip
Pak soubor / uložit jako /zvolte uložit typ jako "všechny soubory" do pole uložit jako napište 777logo2.ZIP.LOC
Lokátor uložte do složky C:\Program Files\TrackMania Nations ESWC\GameData\Skins\Vehicles\StadiumCar
Po spuštění TM v profilu si změníte vlajku na LOGO.
Pokud je vše v pořádku uvidíte při spuštění na stránce ZVOLTE DATA KTERA CHCETE AKTUALIZOVAT
nápis  Avatars/777logo2/zip
TOPlist